• รองประวิทย์กล่าวอำลาไปดำรงตำแหน่งใหม่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562

  • Academic Show & Share’2018 : 14 กุมภาพันธ์ 2562

  • มอบเกียรติบัตรส่งเสริมรักการอ่าน : 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • ตรวจสุขภาพนักเรียน : 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • พิธีสวนสนามยุวกาชาด : 6 กุมภาพันธ์ 2562
  • พิธีสวนสนามยุวกาชาด : 1 กุมภาพันธ์ 2562
  • มอบหน้ากากอนามัย : 1 กุมภาพันธ์ 2562
  • การแข่งขัน งานวันวิชาการ : 31 มกราคม 2562
  • ติว O-net ม.3 : 29 มกราคม 2562
  • ศึกษาดูงานจังหวัดลำปาง : 24-25 มกราคม 2562
  • เลือกตั้งประธานนักเรียน 62 : 22 มกราคม 2562
  • วันครูแห่งชาติ : 16 มกราคม 2562
  • วันเด็ก 62 : 12 มกราคม 2562
  • เด็กดี ศรี จ.อ. 62 : 15 มกราคม 2562
  • แบ่งปันความฝัน สร้างสรรค์อนาคต : 7-8 มกราคม 2562
  • ยุวกาชาด ม.1 : 7-8 มกราคม 2562
  • ยุวกาชาด ม.3 : 10-12 มกราคม 2562
  • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3 : 10-12 มกราคม 2562
  • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 : 8-10 มกราคม 2562
  • กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 : 7-8 มกราคม 2562
  • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก