• กิจกรรมสร้างสุข อยู่ให้ถึงวันสุข (ศุกร์) : 17 มิถุนายน 2565

  • MOU โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี : 13 มิถุนายน 2565

  • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 : 9 มิถุนายน 2565
  • การประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง “วันพบครูของลูก” : 12 มิถุนายน 2565
  • กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2565 : 8 มิถุนายน 2565
  • กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 : 14 พฤษภาคม 2565
  • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก