• สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ : 10 สิงหาคม 2560

 • สัปดาห์ห้องสมุด 2560 : 9 สิงหาคม 2560

 • ASEAN DAY 2017 : 8 สิงหาคม 2560
 • ขยายผลโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาผู้เรียน: 4 สิงหาคม 2560
 • มอบลำโพงและถาดอาหารให้โรงเรียนบ้านบางหัก(ประชาวิทยาคาร) : 2 สิงหาคม 2560
 • โครงการห้องเรียนสีขาว : 1 สิงหาคม 2560
 • ยิ้มง่าย ไหว้สวย : 31 กรกฎาคม 2560
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 : 28 กรกฎาคม 2560
 • ทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ : 28 มิถุนายน 2560
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560 : 26 มิถุนายน 2560
 • วันพบครูของลูก 1/2560 : 25 มิถุนายน 2560
 • ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560 : 8 มิถุนายน 2560
 • รับมอบทุนการศึกษาธรรมศึกษา : 7 มิถุนายน 2560
 • ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ : 7 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2560 : 16 พฤษภาคม 2560
 • ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : 11 พฤษภาคม 2560
 • ปฐมนิเทศ 2560 : 8 - 9 พฤษภาคม 2560
 • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก