• ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 : 7 ตุลาคม 2564

 • รับรางวัลชนะเลิศโครงการน้ำใสๆ สไตล์ จ.อ. : 20 พฤษภาคม 2564

 • รร.แสนสุขศึกษาดูงาน : 27 เมษายน 2564
 • รับใบประกาศนียบัตร ม.3 ปีการศึกษา 2563 : 5 เมษายน 2564
 • รับใบประกาศนียบัตร ม.6 ปีการศึกษา 2564 : 5 เมษายน 2564
 • ชนะเลิศการประกวดผลงานในรายวิชา IS : 26 มีนาคม 2564
 • การแข่งขันทักษะกีฬา ครั้งที่ 1 : 26 มีนาคม 2564
 • โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี : 24 มีนาคม 2564
 • ประเมินโครงการน้ำใสๆ : 20 มีนาคม 2564
 • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ อาคาร ร่มสนนฤมิต : 19 มีนาคม 2564
 • ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 : 19 มีนาคม 2564
 • วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563 : 18 มีนาคม 2564
 • กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด ม.2 : 17 มีนาคม 2564
 • สวนสนามของยุวกาชาด ณ รร.พานทอง : 17 มีนาคม 2564
 • อบรมหุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ : 16 มีนาคม 2564
 • ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง : 11 มีนาคม 2564
 • นำเสนอโครงการน้ำใสๆ สไตล์ จ.อ. : 11 มีนาคม 2564
 • การอบรม TCAS ระดับชั้น ม.6 : 9 มีนาคม 2564
 • กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 64 : 9 มีนาคม 2564
 • อบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม : 9 มีนาคม 2564
 • สอบเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี : 7 มีนาคม 2564
 • โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ : 6 มีนาคม 2564
 • ติว O-NET ม.6 2564 : 5 มีนาคม 2564
 • สอบธรรมสนามหลวง 64 : 5 มีนาคม 2564
 • การอบรมโครงการน้ำใสๆ สไตล์ จ.อ. : 4 มีนาคม 2564
 • มอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียน 64 : 4 มีนาคม 2564
 • รอบกองไฟลูกเสือ ม.1 2564 : 3 มีนาคม 2564
 • ประเมินพนักงานราชการ ครูขั้นวิกฤตและครูอัตราจ้าง 64 : 3 มีนาคม 2564
 • เด็กดี ศรี จ.อ. 2564 : 1 มีนาคม 2564
 • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก