• วันเกียรติยศ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

 • วันปัจฉิมนิเทศ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

 • มอบรางวัลเกียรติบัตร คนดีศรี จ.อ. : 22 กุมภาพันธ์ 2561
 • พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนิสิตกล่าวอำลา : 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • Academic Show & Share’2017 : 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว : 7 กุมภาพันธ์ 2561
 • รางวัลการแข่งขันงานโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ : 31 มกราคม 2561
 • มอบรางวัลชนะเลิศ DOW-CST AWARD :29 มกราคม 2561
 • ค่ายงานสร้างคน คนสร้างศิลป์ : 27 มกราคม 2561
 • พิธีสวนสนามยุวกาชาด : 24 มกราคม 2561
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน “วันพบครูของลูก”: 21 มกราคม 2561
 • ค่าย English Camp : 20 มกราคม 2561
 • โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด : 19 มกราคม 2561
 • ประเมินครูผู้ช่วย : 18 มกราคม 2561
 • เลือกตั้ง ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ปีการศึกษา2561 : 17 มกราคม 2561
 • วันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” สหวิทยาเขต ชลบุรี 1 : 16 มกราคม 2561
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 : 13 มกราคม 2561
 • อำนวยการ นายวัชะ บุปผามาศ มอบของขวัญวันเด็ก : 11 มกราคม 2561
 • โครงการแบ่งปันความฝันสร้างอนาคต : 8 มกราคม 2561
 • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก