• ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560 : 8 มิถุนายน 2560

 • รับมอบทุนการศึกษาธรรมศึกษา : 7 มิถุนายน 2560

 • ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ : 7 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2560 : 16 พฤษภาคม 2560
 • ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : 11 พฤษภาคม 2560
 • ปฐมนิเทศ 2560 : 8 - 9 พฤษภาคม 2560
 • ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันมาฆบูชา 2560 : 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 : 9 กุมภาพันธ์ 2560
 • Academic Show & Share 2016 : 8 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกวดโครงงาน IS : 30 มกราคม 2560
 • วันพบครูของลูกครั้งที่ 2/2559 : 29 มกราคม 2560
 • ประชุมสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่1 /2560 : 25 มกราคม 2560
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน : 20 มกราคม 2560
 • พิธีประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก : 11 มกราคม 2560
 • เรียนรู้เรียนใช้ปลอดภัยไอที : 6 มกราคม 2560
 • ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2560 : 29 ธันวาคม 2559
 • กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2017 : 23 ธันวาคม 2559
 • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก