• สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 : 24 มีนาคม 2567

  • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 : 23 มีนาคม 2567

  • พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6 : 19 มีนาคม 2567
  • การประกวดผลงานโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี : 21 มีนาคม 2567
  • การประชุมคัดเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2567 : 20 มีนาคม 2567
  • การประชุมการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : 8 มีนาคม 2567
  • ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม คลิก